آدرس:

مشهد - بلوار سید رضی -سید رضی 55 - داخل خیابان پلاک 251

شماره تماس فروشگاه:05136033055

شماره تماس پشتیبان سایت : 09039578197

شماره موبایل مدیریت: 09371903675

فرم تماس با ما

[new_ticket]