جامعه شناسی جامع منتشران

قیمت اصلی 165,000 تومان بود.قیمت فعلی 140,000 تومان است.
رشته : انسانی پایه : دهم/یازدهم/دوازدهم نام درس : تست جامعه شناسی جامع منتشران سال چاپ : 1401 مولفین: سیده مریم طاهری، محمد ابراهیم مازنی و مبینا سادات تاجیک

زمین شناسی جامع منتشران

قیمت اصلی 99,000 تومان بود.قیمت فعلی 84,000 تومان است.
رشته : تجربی پایه : دهم/یازدهم/دوازدهم نام درس : تست زمین شناسی جامع منتشران سال چاپ : 1401 مولفین: سعید لطیفیان و فاطمه گلرخ

روانشناسی جامع منتشران

قیمت اصلی 85,000 تومان بود.قیمت فعلی 72,000 تومان است.
رشته : انسانی پایه : دهم/یازدهم/دوازدهم نام درس : تست روان شناسی جامع منتشران سال چاپ : 1401 مولفین: محسن پیر حسین لو و نرگس نظر پور

حسابان و ریاضیات پایه جامع منتشران

قیمت اصلی 255,000 تومان بود.قیمت فعلی 216,000 تومان است.
رشته : ریاضی پایه : دهم/یازدهم/دوازدهم نام درس : تست حسابان و ریاضیات پایه جامع منتشران سال چاپ : 1401 مولفین: محمد مصطفی ابراهیمی، پدرام نیکوکار، کامیار علیون و محسن فراهانی

تاریخ جامع کنکور مشاوران

قیمت اصلی 230,000 تومان بود.قیمت فعلی 179,000 تومان است.
رشته : انسانی پایه : دهم/یازدهم/دوازدهم نام درس : تست تاریخ جامع مشاوران سال چاپ : 1401 مولفین: امیر حسین قدیانی، زهرا نعمتی و میلاد هوشیار

اقتصاد جامع کنکور ۱۴۰۲ مشاوران

قیمت اصلی 200,000 تومان بود.قیمت فعلی 160,000 تومان است.
رشته : انسانی پایه : دهم/یازدهم/دوازدهم نام درس : تست اقتصاد جامع مشاوران سال چاپ : 1401 مولفین: مریم مهری و فاطمه فهیمیان

عربی جامع منتشران

قیمت اصلی 200,000 تومان بود.قیمت فعلی 170,000 تومان است.
رشته : ریاضی و تجربی پایه : دهم/یازدهم/دوازدهم نام درس : تست عربی جامع منتشران سال چاپ : 1401 مولفین: حسام حاج مومن و شاهو مرادیان

تست گسسته و آمار جامع منتشران

قیمت اصلی 195,000 تومان بود.قیمت فعلی 165,000 تومان است.
رشته : ریاضی پایه : دهم/یازدهم/دوازدهم نام درس : گسسته و آمار جامع منتشران سال چاپ : 1401

دین و زندگی جامع منتشران

قیمت اصلی 134,000 تومان بود.قیمت فعلی 113,000 تومان است.
رشته : ریاضی و تجربی پایه : دهم/یازدهم/دوازدهم نام درس : دین و زندگی جامع منتشران سال چاپ : 1400 مولفین: محمد آقا صالح / زهرا خردمند

ریاضی و آمار جامع منتشران

قیمت اصلی 165,000 تومان بود.قیمت فعلی 140,000 تومان است.
رشته : انسانی پایه : دهم/یازدهم/دوازدهم نام درس : ریاضی و آمار جامع منتشران سال چاپ : 1401 مولفین: احمد بهرامیان / سید امیر محمد سید شاکری / محمدرضا محمدی

ریاضیات تجربی جامع منتشران

قیمت اصلی 275,000 تومان بود.قیمت فعلی 233,000 تومان است.
رشته : تجربی پایه : دهم/یازدهم/دوازدهم نام درس : ریاضیات تجربی جامع منتشران سال چاپ : 1401 مولفین: سید علی مقدم نیا / محمد مصطفی ابراهیمی / علی شهرابی

فیزیک جامع کنکور تجربی منتشران (جلد سوال)

قیمت اصلی 185,000 تومان بود.قیمت فعلی 157,250 تومان است.
رشته : تجربی پایه : دهم/یازدهم/دوازدهم نام درس : فیزیک سال چاپ : 1401 مولفین: مجید ساکی و فرزاد نامی